Red Star Vietnam Co., Ltd.
Icons giỏ hàng Cart 0
Total : đ
  • 19-04-2021, 8:49 am Bước phát triển của công nghệ làm sạch đồng hồ thời đại mới Bước phát triển của công nghệ làm sạch đồng hồ thời đại mới Các giải pháp làm sạch được cải tiến và tối ưu hóa bởi Elma.
  • 05-04-2021, 2:45 pm Chương trình khuyến mãi tháng 4/2021 Chương trình khuyến mãi tháng 4/2021 Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam trân trọng giới thiệu ưu đãi các sản phẩm HORIBA và ELMA đến quý khách hàng:
  • 05-04-2021, 2:21 pm Introducing Palintest’s Brand New Lumiso Pool Photometers Introducing Palintest’s Brand New Lumiso Pool Photometers ntroducing Palintest’s brand new Lumiso pool photometers. Lightweight and handheld, our new Lumiso photometers are designed for complete portability to perform testing, anywhere. Our new digital pool photometer is built on the same reliable Palintest technology, but now with new and improved features.
  • 05-04-2021, 8:20 am Ultrasonic cleaning according to the latest laws - Elmasonic Med Ultrasonic cleaning according to the latest laws - Elmasonic Med Elmasonic Med is the series of efficient ultrasonic cleaning devices associated with the reliable precleaning of medical, dental and surgical instruments and implants. With an ultrasonic frequency of 37 kHz it is possible to remove even the stubbornest of contamination.