Red Star Vietnam Co., Ltd.
Icons giỏ hàng Cart 0
Total : đ
  • 27-12-2019, 11:51 am LAQUA WQ-300 Series - Series Smart Handheld Water Quality Meters LAQUA WQ-300 Series - Series Smart Handheld Water Quality Meters Horiba present LAQUA WQ-300 Series Smart Handheld Water Quality Meters.
  • 14-11-2019, 2:42 pm How to...automate soil testing How to...automate soil testing ELE International’s Global Technical and Field Service Manager, Alfonso Rivera, explains how soil testing can be set up to run with the new AUTO Soils Consolidator (ASC).
  • 25-09-2019, 9:42 am Chương trình khuyến mại đặc biệt Chương trình khuyến mại đặc biệt Chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho các sản phẩm của Horiba. Thời gian áp dụng: từ nay đến hết 31/12/2019)
  • 19-09-2019, 6:39 pm Thư mời hội thảo SCP Sciences 2019 Thư mời hội thảo SCP Sciences 2019 Hội thảo: "Công nghệ xử lý mẫu tự động - Nâng cao hiệu quả phân tích chất lượng môi trường"