Red Star Vietnam Co., Ltd.
Icons giỏ hàng Cart 0
Total : đ
  • 17-08-2016, 11:00 pm ELMA launchs Elmasonic xtra ST Series – the next generation of  X-tra Basic Series ELMA launchs Elmasonic xtra ST Series – the next generation of X-tra Basic Series We are glad to inform you today that Elma will be able to deliver very soon the new stand-alone units in seven volumes: Elmasonic xtra ST. This new family of ultrasonic units will completely replace the X-tra Basic units.
  • 15-08-2016, 9:59 am Bàn giao máy kéo nén vạn năng Cometech QC-508B2 cho  Công ty TNHH xay lúa mì VFM tại KCN. Cái Lân - Quảng Ninh Bàn giao máy kéo nén vạn năng Cometech QC-508B2 cho Công ty TNHH xay lúa mì VFM tại KCN. Cái Lân - Quảng Ninh Ngày 09 – 10 tháng 08 năm 2016, Kỹ sư Dịch vụ Kỹ thuật của Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam đã tiến hành lắp đặt, hướng dẫn và bàn giao máy kéo nén vạn năng Cometech QC-508B2 cho Công ty TNHH Xay lúa mì VFM
  • 15-08-2016, 9:25 am Bàn giao kính hiển vi điện tử quét HITACHI SEM SU3500 cho Công ty TNHH Wisol Hà Nội tại KCN. VSIP Bắc Ninh Bàn giao kính hiển vi điện tử quét HITACHI SEM SU3500 cho Công ty TNHH Wisol Hà Nội tại KCN. VSIP Bắc Ninh Ngày 25 – 29 tháng 07 năm 2016, Kỹ sư Dịch vụ Kỹ thuật của Công ty TNHH Sao đỏ Việt Nam đã tiến hành lắp đặt hướng dẫn và bàn giao kính hiển vi điện tử quét Hitachi SEM SU3500 cho Công ty TNHH Wisol Hà Nội tại KCN. VSIP Bắc Ninh
  • 09-08-2016, 11:42 am Launch of the MirrorCLEM System for Correlative Light and Electron Microscopy Launch of the MirrorCLEM System for Correlative Light and Electron Microscopy TOKYO, Japan, July 21, 2016 – Hitachi High-Technologies Corporation (TSE: 8036, Hitachi High-Tech) and RIKEN, one of Japan’s national institutes for scientific research, announced today that they have jointly developed ”MirrorCLEM,” a system for simplifying correlative light and electron microscopy (CLEM) which enables the observation of one using both light and scanning electron microscopes (SEM). This new system will be launched for sale by Hitachi High-Tech on 25 July, 2016.
Industry & Manufacturing solution
BioMed solution
Lab Supplies solution