Red Star Vietnam Co., Ltd.
Icons giỏ hàng Cart 0
Total : đ

Dịch vụ phân tích cấu trúc hạt và pha vật liệu

State: In stock
Phạm vi ứng dụng:

- Ngành nghiên cứu vật liệu
- Ngành luyện kim
- Ngành khai khoáng
- Ngành công nghiệp gang thép

Khả năng phân tích:

- Phân tích cấu trúc hạt của vật liệu, giúp đánh giá chất lượng sản phẩm cuối
- Đếm số hạt tự động theo nhiều phương pháp, đánh giá đặc tính của sản phẩm
- Phân tích cấu trúc pha của vật liệu
- Đưa ra báo cáo dạng biểu đồ cùng hình ảnh với đầy đủ thông tin
Warranty: No warranty infomation


Price: Contact us
Order
  • Delivery time: 8h00 - 18h00 daily
  • Genuine product, provided width CO, CQ
  • 03 months of free warranty for consumable and accessories
  • 12 months of free warranty for main equipment
  • Accessorie's price is applied only when purchased with
    main equipment
  • Contact us for any particular accessory's quotion
Email: info@redstarvietnam.com Every day in week