Red Star Vietnam Co., Ltd.
Icons giỏ hàng Cart 0
Total : đ

Kính hiển vi chùm ion hội tụ Hitachi FB2200

State: Out of stock
Sản phẩm thế hệ mới cho năng suất, chất lượng và độ chính xác cao hơn.
Có thể sử dụng để chuẩn bị mẫu hiển vi cho TEM nhờ khả năng đánh bóng ion diện tích lớn.
Warranty: 12 tháng


Price: Contact us




Order
  • Delivery time: 8h00 - 18h00 daily
  • Genuine product, provided width CO, CQ
  • 03 months of free warranty for consumable and accessories
  • 12 months of free warranty for main equipment
  • Accessorie's price is applied only when purchased with
    main equipment
  • Contact us for any particular accessory's quotion
Email: info@redstarvietnam.com Every day in week
  • Đánh giá sản phẩm:

(Xem mã khác)

Similar Category