Red Star Vietnam Co., Ltd.
Icons giỏ hàng Cart 0
Total : đ

Phần mềm DS7.3 Phân tích độ thấm trong thiết bị ba trục cho hệ điều hành Windows 10

State: In stock
Chương trình phần mềm này cung cấp dữ liệu để xác định độ thấm của mẫu đất bằng cách sử dụng một cell ba trục và hai thiết bị thay đổi thể tích theo tiêu chuẩn BS 1377.
Warranty: No warranty infomation


Price: Contact us
Order
  • Delivery time: 8h00 - 18h00 daily
  • Genuine product, provided width CO, CQ
  • 03 months of free warranty for consumable and accessories
  • 12 months of free warranty for main equipment
  • Accessorie's price is applied only when purchased with
    main equipment
  • Contact us for any particular accessory's quotion
Email: info@redstarvietnam.com Every day in week