Red Star Vietnam Co., Ltd.
Icons giỏ hàng Cart 0
Total : đ
Home  /  News
Quan sát cấu trúc tế vi của kim loại đồng

Quan sát cấu trúc tế vi của kim loại đồng

77 lượt - 25-05-2020, 8:48 am
Để quan sát được cấu trúc tế vi của một vật liệu, chúng tôi sử dụng thiết bị chuẩn bị mẫu bằng chùm tia ion Arblade 5000 của Hitachi. Bằng việc dùng chùm tia ion A năng lượng thấp để mài, đánh bóng bề mặt mẫu giúp ta quan sát được cấu trúc tế vi của vật liệu.

Read article

News

 
 • 757 lượt - 24-04-2020, 1:27 pm
 • ELE International April 2020 Newsletter

  ELE International April 2020 Newsletter

  459 lượt - 16-04-2020, 4:10 pm

Application

 
 • Supporting Efforts To Control Coronavirus

  Supporting Efforts To Control Coronavirus

  195 lượt - 22-05-2020, 11:49 am
 • SCP Sample Handler for Umicore Project

  SCP Sample Handler for Umicore Project

  203 lượt - 22-05-2020, 11:49 am

Knowledge Corner

 
 • 28796 lượt - 07-11-2016, 2:41 pm
 • 1881 lượt - 07-11-2016, 2:29 pm

Recruitment

 
 • 2996 lượt - 14-09-2016, 5:03 pm
 • 2483 lượt - 14-09-2016, 5:11 pm