Red Star Vietnam Co., Ltd.
Icons giỏ hàng Cart 0
Total : đ
Home  /  News

4260 View - 14-09-2016, 5:03 pm

Read article
 • 3520 view - 14-09-2016, 5:11 pm
  Read article
 • Tuyển dụng Kỹ sư bán hàng (Sales Engineer): 05 người

  Tuyển dụng Kỹ sư bán hàng (Sales Engineer): 05 người
  Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam (Red Star Vietnam Co., Ltd.) là nhà đại diện chính thức của các hãng sản xuất thiết bị khoa học kỹ thuật, phân tích và đo lường uy tín trên thế giới như: Hitachi High-Technologies (Nhật Bản), Horiba Instruments (Nhật), Leica Microsystems (Đức), EDIBON (Tây Ban Nha)...đang tìm kiếm những ứng viên đủ năng lực cho vị trí “Kỹ sư bán hàng” ...
  4020 view - 29-07-2015, 4:56 pm
  Read article
 • Tuyển dụng Kỹ sư bán hàng (Sales Engineer): 10 người

  Tuyển dụng Kỹ sư bán hàng (Sales Engineer): 10 người
  Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam (Red Star Vietnam Co., Ltd.) là nhà đại diện chính thức của các hãng sản xuất thiết bị khoa học kỹ thuật, phân tích và đo lường uy tín trên thế giới như: Hitachi High-Technologies (Nhật Bản), Horiba Instruments (Nhật), Leica Microsystems (Đức), EDIBON (Tây Ban Nha)...đang tìm kiếm những ứng viên đủ năng lực cho vị trí “Kỹ sư bán hàng” ...
  3959 view - 29-07-2015, 4:58 pm
  Read article
 • Tuyển dụng Chuyên viên Bộ phận hỗ trợ dự án (Project Support Executive): 05 người

  Tuyển dụng Chuyên viên Bộ phận hỗ trợ dự án (Project Support Executive): 05 người
  Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam (Red Star Vietnam Co., Ltd.) là nhà đại diện chính thức của các hãng sản xuất thiết bị khoa học kỹ thuật, phân tích và đo lường uy tín trên thế giới như: Hitachi High-Technologies (Nhật Bản), Leica Microsystems (Đức), IKA (Đức), Horiba (Nhật), ELMA (Đức)...đang tìm kiếm những ứng viên đủ năng lực cho vị trí “Chuyên viên hỗ trợ ...
  3731 view - 06-05-2015, 2:50 pm
  Read article
 • Kỹ sư Dịch vụ Kỹ thuật (Service Engineer): 02 người

  Kỹ sư Dịch vụ Kỹ thuật (Service Engineer): 02 người
  Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam (Red Star Vietnam Co., Ltd.) là nhà đại diện chính thức của các hãng sản xuất thiết bị khoa học kỹ thuật, phân tích và đo lường uy tín trên thế giới như: Hitachi High-Technologies (Nhật Bản), Leica Microsystems (Đức), IKA (Đức), Horiba (Nhật), ELMA (Đức)...đang tìm kiếm những ứng viên đủ năng lực cho vị trí “Kỹ sư Dịch vụ Kỹ ...
  7100 view - 24-03-2015, 1:00 pm
  Read article
 • Kỹ sư hỗ trợ sản phẩm (Product Support Engineer): 05 người

  Kỹ sư hỗ trợ sản phẩm (Product Support Engineer): 05 người
  Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam (Red Star Vietnam Co., Ltd.) là nhà đại diện chính thức của các hãng sản xuất thiết bị khoa học kỹ thuật, phân tích và đo lường uy tín trên thế giới như: Hitachi High-Technologies (Nhật Bản), Leica Microsystems (Đức), IKA (Đức), Horiba (Nhật), ELMA (Đức)...đang tìm kiếm những ứng viên đủ năng lực cho vị trí “Kỹ sư hỗ trợ sản ...
  4188 view - 24-03-2015, 1:04 pm
  Read article
 • Kỹ sư Ứng dụng (Service Engineer): 02 người

  Kỹ sư Ứng dụng (Service Engineer): 02 người
  Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam (Red Star Vietnam Co., Ltd.) là nhà đại diện chính thức của các hãng sản xuất thiết bị khoa học kỹ thuật, phân tích và đo lường uy tín trên thế giới như: Hitachi High-Technologies (Nhật Bản), Leica Microsystems (Đức), IKA (Đức), Horiba (Nhật), ELMA (Đức)...đang tìm kiếm những ứng viên đủ năng lực cho vị trí “Kỹ sư Dịch vụ Kỹ ...
  4124 view - 24-03-2015, 1:03 pm
  Read article